O 烤肉AND百合花

晚。川沙。烤肉和百合花。

          夜。百合花置于卧室写字台一角,散发着悠然的清香。
          爱需要去表达,需要鼓励,需要接纳。
          百合带来的快乐不仅仅只是清香。

发表评论